CRM voor Onderwijsinstellingen

CRM voor het onderwijs

Volgens Gartner is CRM een top 10 prioriteit in het beroepsonderwijs. Een aantal trends in het beroepsonderwijs legitimeren deze visie:

 • Intensivering van de samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen als kennisinstituten.
 • Omslag naar competentiegericht werken.
 • Toenemende concurrentie.
 • Afnemende middelen van de overheid.

Deze trends maken het noodzakelijk dat onderwijsinstellingen de relatiebeheer processen met de verschillende stakeholders – potentiële studenten, toeleverende scholen, bedrijfsleven, kennisinstellingen, stagebedrijven – goed op orde ziet te krijgen. De inzet van een integrale CRM oplossing biedt instellingen de mogelijkheid om haar relaties, onderwijsinstelling breed, in kaart te brengen en te onderhouden.

Relatiebeheer processen voor het onderwijs

Traditioneel bestaan de onderwijs informatiesystemen uit de studentenadministratie, planningssysteem, een studievolgsysteem, een personeelsadministratie en een financiële administratie. Al deze systemen zijn primair gericht op de interne processen, maar niet op de externe processen: professioneel relatiebeheer met alle stakeholders:

 • Instroom van nieuwe studenten. Relatiebeheer met als doel om de potentiële student te verbinden, met een gericht aantal acties (proef studeren, open dagen) van het juiste studieadvies te voorzien en uiteindelijk te laten instromen als student.
 • Het integraal – onderwijsinstelling breed – onderhouden van relatiebeheer met alle stakeholders. Naast de studenten, politieke relaties, relaties met het bedrijfsleven en instellingen voor onderzoek, stage, afstuderen en ondernemen.
 • Alumnus, “een leven lang leren”.

Kortom, nut en noodzaak van CRM als waarde strategie om lange termijn – wederzijds – waardevolle relaties aan te gaan. Als eerste stap hiertoe de bepaling van de CRM visie. Per stakeholder categorie bepaling van de relatiebeheer processen voor een passende – klantgerichte – wijze van bediening.

Het onderscheidend vermogen van onderwijsinstellingen zal steeds meer gaan liggen in de manier waarop het relatiebeheer wordt ingevuld. Met een CRM oplossing wordt er een bijdrage geleverd aan de gestelde ambities als reputatie en professioneel relatiebeheer voor instroom, doorstroom (samenwerking) en uitstroom (alumni.)

CRM processen voor het onderwijs

Typische CRM processen voor het onderwijs zijn:

 • instroom van de potentiële student.
 • het stage & afstuderen proces.
 • studieadvies, het study carreer center.
 • alumnus.
 • samenwerking met derde partijen als het bedrijfsleven, instellingen, lokale overheid en kenniscentra.
  • Specifiek voor Hogescholen en Universiteiten, samenwerking voor de werving van 2e en 3e geldstromen.

Wat kan The Best CRM voor U betekenen?

Afhankelijk van uw situatie en uitgangsvraag kan The Best CRM u ondersteunen bij:

Bijlage, slideshare CRM voor onderwijsinstellingen

Hoe zien deze processen eruit, wat zijn de baten van CRM voor onderwijsinstellingen, op welke wijze pak je dit aan? In deze slideshare wordt U op een pragmatische wijze meegenomen met CRM voor onderwijsinstellingen.

Meer weten?