Ondernemen in 2013 deel 1. Crisis dwingt tot investeren in nieuwe klanten & markten, nieuwe diensten en sociale innovatie. Wat is de context met klantgericht ondernemen?

Deel 1 gaat over ontwikkelingen op het vlak van dienst / product markt combinaties, sociale innovatie en de context met klantgericht ondernemen. Deel 2 gaat in op Waarde creatie en Radicaal management.

Ontwikkelingen

Nederlandse bedrijven besteden voor het eerst in jaren weer substantieel meer geld in het vinden van nieuwe klanten, diensten en markten. Ondernemingen beseffen steeds meer dat de grenzen van incrementele verbeteringen binnen bestaande producten en diensten zijn bereikt en dat radicale innovaties voor nieuwe groei kunnen zorg dragen.

Dit blijkt uit de recente editie van de Concurrentie- en innovatie Monitor van de Erasmus Universiteit. Oorzaak van de stijging is de, aanhoudende, crisis en de groei van opkomende economieën die bedrijven dwingt meer producten en diensten te ontwikkelen voor nieuwe klanten en markten. Bedrijven stoppen ook meer geld in sociale innovatie: slimmer werken en slimmer organiseren. Vertrouwen en kennisdeling tussen medewerkers, informeel leiderschap en platte flexibele organisatievormen zijn belangrijke voorwaarden om te innoveren en te presteren. Daarmee kunnen bedrijven innovaties beter later renderen.

Product / dienst ontwikkeling en of Markt ontwikkeling?

Ondernemen anno 2013

Als ondernemer hebben we in de basis vier strategische (marketing) richtingen.

  1. Penetratie  in bestaande markten met bestaande diensten (oranje)
  2. Product / dienst ontwikkeling in bestaande markten (paars)
  3. Markt ontwikkeling met bestaande diensten (blauw)
  4. De ontwikkeling van nieuwe diensten voor nieuwe markten (groen)

Het Nederlandse bedrijfsleven investeert traditioneel het meeste in product / dienst ontwikkeling. Deze gedachte past ook naadloos in het Customer Relations Management gedachtegoed. Relatiegericht ondernemen, gebaseerd op lange termijn relaties met klanten, vraagt om continue innovaties in diensten of product.

Wat opvalt is dat bedrijven nu investeren in markt ontwikkeling. Dit is in lijn met de geluiden die ik bij mijn klanten beluister. Veelal staan budgetten bij bestaande klanten onder druk en om te groeien is het credo nieuwe markten en of klanten ontwikkelen.

Sociale innovatie?

Sociale innovatie bestaat uit vier gebieden die stuk voor stuk met elkaar in verbinding staan;

  1. De ontwikkeling van nieuwe managementvaardigheden (leiderschapsstijlen)
  2. De inzet van innovatieve organisatievormen (flexibel organiseren)
  3. De realisatie van hoogwaardige arbeidsrelaties (slimmer werken)
  4. Samenwerking met externe partijen (co-creatie)

Door middel van deze gebieden kan de technologische kennis van een bedrijf beter aangewend worden en kunnen organisaties beter presteren in termen van innovativiteit, productiviteit en concurrentievermogen. Waarbij technologische innovaties gericht zijn op het creëren van technologische kennis – met investeringen in R&D en ICT als de voorname maatstaven – zijn sociale innovaties veranderingen in de manier van organiseren, managen en werken welke nieuw zijn voor de organisatie en/of industrie.

Nieuwe werkelijkheid. Gevolgen voor klantgericht ondernemen?

Behalve de accentverschillen met product / dienst dan wel marktontwikkeling is er weinig nieuws onder de zon. Ondernemen is immers continu in beweging blijven, ongeacht of dat nu betrekking heeft op de ontwikkeling van nieuwe diensten dan wel markten. Een ander verhaal is Klantgestuurd ondernemen. Klantgestuurd ondernemen is vandaag de dag een absolute noodzaak tot overleven. De klant is kritischer en mondiger dan ooit. De hiermee gepaard gaande verschuivingen van Paid media (traditionele media als print, direct mail, televisie en radio) via Owned Media (organisatie uitingen als brochures, company website, mobile apps) naar Earned Media (mond tot mond en social media als twitter, blogs en fora.)

Ondernemen anno 2013 deel 2 gaat in op Waarde Creatie en Radicaal management anno 2013

Meer weten, vragen of bevindingen? Ik hoor het graag!

Delen van deze post