Privacy statement The Best CRM & Cx. Versie mei 2018

Edwinbest.nl respecteert uw privacy en verklaart uw verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Het uitgangspunt is dat we met uw gegevens omgaan zoals we willen dat met onze eigen gegevens wordt omgegaan. In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen gegevens verwerkt worden.

The Best CRM & Cx

Edwinbest.nl en edwinbest.org begeleidt bedrijven met de transformatie naar klantgericht ondernemen: CRM en Cx strategie, adviestraject, gerichte workshops dan wel een project voor de selectie en invoering van CRM. Edwinbest.nl en Edwinbest.org is 100% onderdeel van The Best CRM & Cx en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30268830. Algemene voorwaarden:  Link naar algemene voorwaarden>>

Privacy statement

The Best CRM & Cx erkent uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en als zodanig heeft u het recht om de toestemming op elk moment en om welke reden dan ook in te trekken. The Best CRM & Cx zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens:

1) Verwerking en grondslagen.

Verwerking.

The Best CRM & Cx verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening. Deze is kort omschreven in dit privacy statement.

Grondslagen:

 • Overeenkomst. De uitvoering van een overeenkomst: adviestraject, training, workshop, project, overeenkomst voor de afname van een CRM cloud oplossing.
 • Verwerking op grond van het gerechtvaardigd commercieel belang direct marketing: van tijd tot tijd zal The Best CRM u per email of telefonisch benaderen voor:
  • Relevante informatie. Communicatie uitsluitend per email en dit zal zich beperken tot maximaal zes keer per jaar.
  • Relevante aanbieding. Communicatie per email of telefonisch en dit zal zich beperken tot maximaal 2 keer per jaar.
 • Toestemming. Toestemming vanuit de inschrijving voor de nieuwsbrieven.

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan andere partijen verstrekt worden, tenzij u daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft. Voorbeeld nadrukkelijke toestemming: als onderdeel van een CRM selectietraject de verstrekking van uw gegevens aan een geselecteerde aanbieder van CRM oplossingen voor het uitbrengen van een offerte.

2) Rechten van betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit.
 • Het recht op vergetelheid.
 • Recht op inzage.
 • Recht op rectificatie en aanvulling.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Als u van één van deze rechten gebruik wil maken kunt u contact opnemen via: info@thebestcrm.nl. Uiteraard kunt u ook altijd een klacht indienen bij de autoriteit gegevensbescherming (https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

3) Gegevens en opslag.

The Best CRM & Cx bewaart uitsluitend de noodzakelijke persoonsgegevens met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Uw gegevens worden opgeslagen op een CRM systeem. De servers en data van dit systeem staan in Ierland, met de leverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Gegevens worden 24 maanden bewaard voordat we uw toestemming vragen voor het voorzetten van de verwerking van uw persoonsgegevens.

4) Inschrijving nieuwsbrieven (telecom wet).

Vanaf het moment dat u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief gebruikt The Best CRM &Cx uw e-mailadres uitsluitend om u CRM- en klantervaring gerelateerde informatie over CRM en Cx strategie, systemen en onze best practices en ontwikkelingen te sturen. Communicatie vindt uitsluitend plaats per email en zal zich beperken tot maximaal vijf keer per jaar. U kunt zich op ieder moment weer uitschrijven.

5) Website.

The Best CRM & Cx website is  beveiligd met een SSL-certificaat met een RSA versleuteling. The Best CRM & Cx maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de website. Deze cookies worden gebruikt om voorkeuren te onthouden voor een optimale gebruikerservaring. Cookies bewaren niet uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens. The Best CRM & Cx gebruikt 2 soorten cookies:

 • Functionele sessie cookies die zijn nodig om de website goed te laten functioneren.
 • Statistische Google Analytics cookies die worden gebruikt om te zien welke pagina’s het meest bezocht worden en welke routes op de website worden afgelegd. Dit verschaft inzicht in het gebruik van de website waarmee de website verder geoptimaliseerd wordt voor een optimale gebruikers ervaring.

De website van The Best CRM & Cx wordt gehost in Nederland en met de leverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Contact

The Best CRM & Cx kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Voor vragen over het Privacy Statement of uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact opnemen met The Best CRM & Cx.

 • The Best CRM & Cx | E. (Edwin) J. Best | Jutphasestraatweg 14 | 3434 BM Nieuwegein | 030-8771370 | edwin@edwinbest.nl