Stuurinformatie en managementinformatie voor TrainingsbureausIn 2012 heeft The Best CRM “Trainingsbureau CRM” gelanceerd. Een gerichte CRM oplossing op basis van SugarCRM voor trainingsbureaus & aanbieders van beroepsopleidingen.

Deze post gaat in op de Stuurinformatie & Managementinformatie voor Trainingsbureaus. 

De informatiebehoefte verschilt per trainingsbureau, in zijn algemeenheid zie ik als stuurinformatie:

Bezettingsgraad, productontwikkeling

Hoe verlopen de aanmeldingen voor de Trainingen? Zijn de trainingen vol geboekt? Wat is het aantal no shows vanuit de inschrijvingen? Hoe waarderen de cursisten de trainingen? Op basis van deze informatie kunnen er weer beslissingen worden genomen over het aanbod voor het volgende jaar.

Niet succesvolle trainingen moeten wellicht op een andere manier worden aangeboden of worden vervangen; Met Co Creatie kunnen, in nauwe samenspraak met cursisten en de klant, nieuwe trainingen worden ontwikkeld. Co Creatie leidt weer tot een betrokken samenwerking met de klant en onderaan de streep tot verbetering van het resultaat.

Medewerker tevredenheid & betrokkenheid

Een trainer bepaalt voor een groot gedeelte het succes van een training. De eerste basis is het sturen op medewerkerstevredenheid door bijvoorbeeld aandacht voor een interessant aanbod van de te verzorgen trainingen, beloning en arbeidsomstandigheden. De effecten zijn te meten met medewerkerstevredenheid onderzoeken gekoppeld aan de evaluatie van een training.

Eerste basis? Tevreden medewerkers leidt per definitie niet tot betere resultaten. Betrokken medewerkers echter wel. Volgens diverse onderzoeken leiden betrokken medewerkers tot aantoonbaar betere resultaten dan organisaties met minder betrokken medewerkers. Bovendien kennen dergelijke organisaties minder verloop en weten ze betere trainers / kandidaten uit de arbeidsmarkt aan zich te binden. Zie post. Ook de medewerker betrokkenheid is weer te meten met medewerkerstevredenheid onderzoeken.

Rendement marketing

Inzage in het rendement van marketingcampagnes is voor iedere organisatie relevant. Het begint met een het opstarten van een campagne met bepaling van de te realiseren doelen. Meten is weten, dankzij Trainingsbureau CRM is het makkelijker om het rendement te bepalen. Zo kan met e-mail campagnes, die vanuit CRM worden verstuurd, worden bijgehouden wie welke email heeft gelezen. Desgewenst ook wie op welke link heeft geklikt. Online marketing is weer een ander aspect. Gevonden worden op basis van welke content. Google analytics voor analyses van het website verkeer. Dit alles biedt interessante informatie over welke boodschap wel aanspreekt en welke niet. Wat is het conversiepercentage, wie meldt zich uiteindelijk aan voor welke training?

Realisatie (commerciële) doelstellingen versus budget

“Onderaan” de streep is een belangrijke indicator hoe de onderneming er voor staat als het gaat om het behalen van de commerciële doelstellingen. Deze informatie laat goed zien of en op welke wijze er veranderingen in aanpak nodig zijn. Wat is de herkomst van de omzet? Moeten bepaalde trainingen extra onder de aandacht worden gebracht? Is er ruimte voor het uitproberen van nieuwe trainingen?

‘360 graden’ klantbeeld

Een ‘360 graden’ klantbeeld biedt een totaaloverzicht in van alle informatie die beschikbaar is van de cursist. Van afgenomen trainingen tot aan informatie over de contactmomenten voorafgaand, tijdens en na een training. De contactmomenten voortkomende uit de marketingcampagnes.

Deze historie en het kunnen samenstellen van klantprofielen geeft een 360 klantbeeld. Deze informatie biedt weer mogelijkheden om vervolgtrainingen gericht en meer op maat aan te bieden en dus het rendement te verhogen.

Meer weten, delen van ervaringen