SugarCRM 7.2.0 is nu beschikbaar voor zowel on-demand (SugarCRM-hosted SaaS) als voor on-site implementaties. Als belangrijkste noviteit, de Dun & Bradstreet Connector waarover meer in deze release notes.

D & B Connector.

D & B voor SugarCRM geeft – D & B abonnees – toegang tot de meest actuele, volledige en nauwkeurige zakelijke informatie. Inbegrepen is: bedrijfs- en individuele contact informatie, concurrenten, familie bedrijven, financials, nieuws en sociale media. Via admin / Beheerders te configureren Admin > Connectors D&B. Functionaliteiten:

D & B dashlets:

Er zijn verschillende D & B dashlets toegevoegd. Bijvoorbeeld D & B bedrijfsgegevens, D & B contactinformatie, D & B concurrenten, enz. Deze zijn alleen beschikbaar in de module Accounts en hiermee kunnen gebruikers relevante bedrijfsinformatie bekijken evenals belangrijke gegevens te importeren in SugarCRM. De optie Dashlets toevoegen is afhankelijk van het D & B licentietype (Basic, Standard, Premium):

 • Dashlet configuratie. D & B bedrijfsgegevens dashlet kan worden gefilterd, zodat alleen de gewenste informatie wordt weergegeven in de dashlet. Selectievakje dupliceren: bedrijven of contacten welke gedetecteerd worden als duplicaten van een bestaande SugarCRM-record, worden gemarkeerd als “Duplicate” in de D & B dashlets (bijvoorbeeld D & B  contactinformatie, D & B concurrenten, enz.). Daarnaast zal SugarCRM altijd een dubbele controle uitvoeren bij het opslaan van een nieuwe record ingevoerd van D & B.
 • Importeren: Gebruikers hebben de mogelijkheid om bedrijven en contactpersonen te importeren in SugarCRM.
 • Zoeken: Een zoekopdracht kan worden uitgevoerd via de D & B importeren of D & B Contactinformatie dashlet om relevante bedrijven en contactpersonen te importeren in SugarCRM.

De belangrijkste verbeteringen met release 7.2:

 • Activiteit stream bijlage(n): bijlagen die gekoppeld zijn aan een activity stream post verschijnen nu ook in de dashlet “notities & bijlagen”.
 • Sluiten van activiteiten: telefoontjes / calls, afspraken en taken kunnen nu in de record view worden gesloten via de bijbehorende, gerelateerde, subpanel.
 • Opstellen van e-mails via subpanel: E-mails kunnen nu worden opgesteld via het e-mail subpanel.
 • Check op verwante contact e-mails: via de admin (beheerders) kan worden in of uitgeschakeld of de email ook moet worden gearchiveerd in gerelateerde records (bijvoorbeeld accounts, opportunitys, enz.) via Admin => related Contact E-mails.
 • Lijst dashlet weergave filter: gebruikers kunnen nu filters definiëren en maken welke toe te passen zijn op de lijst met weergave dashlets. De zoek-indeling bepaalt de lijst met beschikbare velden te filteren op de lijst weergave dashlets.
 • Meerdere record selectie: meerdere records kunnen nu in één keer worden geselecteerd met de zoek- en selecteer pagina.
 • Verbetering meldingen: gebruikers kunnen nu weergave meldingen, via de notificatie lijstweergave, markeren als “gelezen” / “ongelezen”, evenals het filteren op de notificaties.
 • Targetlist vullen met rapporten: gebruikers kunnen targetlijst genereren (vullen) via het selecteren van de rapporten optie in het verwante subpanel (Accounts, contactpersonen, Leads, gebruikers).
 • Onlangs bekeken records in SugarCRM: gebruikers kunnen nu de onlangs bekeken records zien over alle modules heen. Dit door te klikken op het SugarCRM kubus pictogram (in de linkerbovenhoek van SugarCRM.)
 • Sorteren van de listview: list view kolommen kunnen nu gesorteerd worden met drag en drop van de kolom headers.
 • Zoek en selecteer pagina configuratie via Studio: de zoek en selecteer pagina kan nu worden geconfigureerd via de Popup List View lay-out in de Studio.
 • SugarCRM logica biedt nu ondersteuning voor Inline bewerking: deze wordt nu ook toegepast wanneer in-line bewerkingen plaatsvinden binnen een list view of subpanel velden.
 • SugarCRM koppeling support: de support koppeling is nu opgenomen in de SugarCRM voettekst.
 • Synchroniseren met e-mailclient optie: de Sync Outlook optie in de contact module heet nu “Sync to e-mail client”. (Deze opties wordt immers ondersteund door ook andere email systemen dan Outlook als bijvoorbeeld gmail met Collabspot.
 • Sessie van de afgedwongen gebruiker: een (inlog) sessie is toegestaan voor één gebruiker over verschillende apparaten en browsers.

Enkele bekende problemen in versie 7.2.0:

 • 65340: terugkerende vergaderingen en gesprekken leiden tot een dubbele activiteit stroom berichten en dubbele e-mails.
 • 66209: help-tekst wordt niet weergegeven.
 • 66571: toegang tot SugarCRM met behulp van de Chrome browser in een iOS omgeving kan performanceproblemen veroorzaken. De Safari-browser is aanbevolen voor gebruik met iOS apparaten.
 • 66580: lijstweergave kunnen prestatieproblemen geven als hoeveelheid geladen records geladen toeneemt.
 • 68456: modules welke zijn toegevoegd aan de Lead converteren indeling zal niet blijven staan in de lay-out na de upgrade naar 7.2.0.

Problemen opgelost

De volgende problemen zijn opgelost in versie 7.2.0:

 •  53837: gepubliceerde iCal bestanden volgen niet de iCal opmaak normen.
 • 65130: bij het selecteren van een gebruikers zijn of haar standaard team, het team pop-up venster wordt weergegeven met inconsistente resultaten en het zoeken werkt niet zoals verwacht.
 • 65202: de optie om targetlijst te vullen via rapporten is niet beschikbaar.
 • 65437: de Twitter-connector respecteert niet ID toewijzingen opgegeven in Admin > Aansluitingen > Connector velden toewijzen.
 • 65514: aangepaste datumveld type (ingesteld op niet vereist) moet een geldige waarde hebben om bij een record op te slaan als het eerder was gemuteerd.
 • 65669: afhankelijke dropdown configuraties worden niet gerespecteerd voor de lege waarde binnen de bovenliggende dropdown.
 • 66092: studio wordt niet correct weergegeven op Windows 8 bij het gebruik van andere browsers dan Internet Explorer 10.
 • 66136: de dashlet kans Metrics wordt foutief weergegeven voor alle gerelateerde kansen als “Actief” ongeacht het verkoopstadium.
 • 66515: download links (bijvoorbeeld SugarCRM Plug-in voor Outlook) worden onjuist geladen als ‘http’ (onveilige inhoud) in Chrome voor on-demand / SaaS.
 • 66538: bij het zoeken naar een product toe te voegen aan een offerte, prijs waarden meer dan 1000 worden niet weergegeven in het zoekvenster.
 • 66667: custom embleem gemaakt via PDF Manager wordt onjuist in rapporten weergegeven wanneer het rapport wordt afgedrukt als PDF.
 • 66786: een aangepaste TextArea type veld toe te voegen aan de record weergave (bijvoorbeeld Cases) veroorzaakt een fout te genereren bij het openen van de record.
 • 66820: een workflow voor het bijwerken van een verwante Account genereert een nieuwe lege account als de activerende record is niet gerelateerd aan een account
 • 66865: bij het zoeken naar een product toe te voegen aan een offerte, selecteren van de rubriek werkt niet naar behoren tenzij de naam van een categorie rechtstreeks in het veld getypt wordt.
 • 66936: twitter dashlet op Home page niet kan worden geladen inhoud zoals verwacht.
 • 66940: creëren van een zoekfilter weergave met behulp van een Checkbox veld resultaten in een 404-fout.
 • 67021: een zoekactie lijst weergave als een gewone gebruiker geeft in sommige gevallen met grote hoeveelheden gegevens performance problemen,
 • 67095: bij importeren van e-mailadressen worden records niet bijgewerkt zoals verwacht.
 • 67487: sortering van een aangepast veld in een aangepaste module subpanel resulteert in een databasefout.
 • 67501: de catalogusprijs voor een product in de productcatalogus wordt niet bijgewerkt zoals verwacht nadat de wisselkoers wordt gewijzigd in Admin > valuta’s.
 • 67691: alle records selecteren in de lijstweergave terwijl aangemeld met Nederlandse taal worden niet alle records geselecteerd zoals verwacht.
 • 67702: een waarde te selecteren uit een aangepaste meervoudige selectie veld worden niet opgeslagen zoals verwacht in de module record weergave.
 • 67810: outlook plug-in maakt niet met succes verbinding met SugarCRM als SugarCRM is aangesloten op een LDAP-server.
 • 67853: algemene zoekactie retourneert zoekresultaten niet zoals wordt verwacht voor records met een schuine streep (‘/ ‘) in de naam.
 • 67951: het uploaden van een nieuwe afbeelding aan een bestaande record (bijvoorbeeld contactpersonen) werkt niet zoals verwacht als de afbeelding niet is opgeslagen.
 • 67995: offerte hoeveelheid wordt niet goed weergegeven in detailweergave en PDF als “1000s separator” is ingesteld op een periode en “Decimal Symbol” is ingesteld op een komma.
 • 68160: radio button veld kan niet worden gebruikt in een formule van SugarCRM logica.