Edwin Best CRM & Cx
CRM Pakketselectie

Je CRM in lijn met Customer experience (Cx) voor betrokken medewerkers en klanten.

Home » CRM pakketselectie

Een CRM-systeem en klantgericht ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Klantgericht ondernemen als het doel, het CRM-systeem als het middel. Doel? De CRM en Cx strategie met haar gerelateerde medewerker, klant en organisatiedoelstellingen. Het geheel aan concrete maatregelen op welke wijze effectief & efficiënt klantgericht ondernemen. Middel? Het CRM-systeem ter facilitering van de CRM en Cx strategie. De digitalisering van de klantprocessen (marketing, sales en service). Het aansluiten van alle customer communication en de touchpoints op het CRM-systeem voor een 360 graden klantbeeld.

EdwinBest.nl begeleidt U voor een vaste prijs met het totale traject: bepaling visie & strategie, een gedragen pakketselectie en het plan van aanpak voor de implementatie.

Leeswijzer:

 1. Selectietraject. Wat komt er allemaal kijken bij de selectie van een CRM systeem?
 2. Aanpak. Aanpak CRM pakketselectie Edwinbest.nl.
  • Gedragen project
  • Bepaling programma van eisen
  • Marktverkenning en longlist
  • Shortlist en selectie
  • Implementatie
 3. Investering.
 4. Conclusie en meer weten.

Uiteenzetting voor zowel aanbestedingsplichtig als niet aanbestedingsplichtig.

 

1. Wat komt er allemaal kijken bij de selectie van een CRM systeem?

The Best CRM PakketselectieWelke CRM-oplossing biedt de beste mix met de gestelde vereisten? Hoe komen we tot een gedragen keuze voor een CRM-oplossing en het plan van aanpak voor de invoering? Welke technologie, wat wordt de sourcing strategie? Wat wordt de aankoopstrategie voor de te selecteren CRM-oplossing? Best of breed (met point oplossingen) of een best of suite (een integraal CRM platform)? Wat is de bijdrage van CRM aan de veranderende marktomstandigheden? Op welke wijze is CRM aan te sluiten op de strategie?

 

Er komt veel kijken bij de selectie van een nieuw in te voeren CRM systeem! Vanuit CRM-markt, IT change en organisatie change perspectief:

CRM-markt perspectief

Hoe ziet de CRM-markt eruit. Welke spelers zijn er en wat zijn de markt en technologische ontwikkelingen? Welke oplossingen biedt de CRM-markt in zijn algemeenheid en specifiek voor de te voeren CRM-processen en functionaliteiten? Wat is de total cost of ownership (TCO) van de CRM-oplossing? Een best of breed oplossing met point oplossingen of juist een integrale CRM business suite?

CRM-organisatie perspectief 

De business change. Wat is het doel, de CRM visie en strategie. Het opstellen van een CRM Business case, wat zijn de gewenste baten en welke middelen zijn er beschikbaar. Stakeholder management, de verschillende organisatieonderdelen en medewerkers met uiteenlopende belangen. Op welke wijze de klantprocessen optimaliseren. De business change, de vereiste organisatie ontwikkeling.

CRM-IT perspectief

De IT Change. De te voeren – geoptimaliseerde – processen met de te selecteren en te implementeren CRM oplossing. Bepaling van de doelarchitectuur, met welke systemen (CRM, telefonie als Avaya, topdesk, financieel etc) zijn welke klantprocessen (sales, marketing, support) te voeren? De kwaliteit van de data en de datamigratie. Wetgeving, voldoen aan de AVG wetgeving.

2. Gedragen project, aanpak CRM pakketselectie

Een CRM selectietraject wordt in nauwe afstemming met zowel het management als de medewerkers vorm gegeven om hiermee tot een gedragen keuze te komen. Hiertoe worden er interactieve workshops ingezet voor de diverse onderdelen. Parallel wordt de organisatie voorbereid op de verandering met de invoering van CRM.

The Best CRM Selectie CRM oplossing

Afbeelding. EdwinBest.nl selectie CRM oplossing

Onderstaand de uiteenzetting van de verschillende fases. In blauw de verschillen in aanpak met aanbestedingsplichtig.

 

2.1) Bepaling Programma van Eisen

De bepaling waar het ideale CRM-systeem aan moet voldoen. In een aantal interactieve workshops wordt ingegaan op:

Voorbereiding

 • plan van aanpak inclusief de besturing
 • bepaling van de selectiecriteria voor de beoordeling van de offertes, presentatie en proof of concept
 • kick off

Organisatie

 • de visie en strategie met klantgericht ondernemen gekoppeld aan de markt – en klant – ontwikkelingen
 • doelarchitectuur, welke systemen in te zetten voor welke klantprocessen
 • programma van eisen, de bepaling van de niet functionele en functionele eisen
 • integratie, de technologische vereisten (als de integratie met finance en office)
 • bepaling van de scope en sourcing strategie
 • customer Journey, bepaling van de requirements van ‘buiten naar binnen’ – klant – perspectief.

Met interactieve workshops worden de, voor de selectie relevante, klantprocessen besproken.

Resultaat? Gedragen uitgangspunten vertaald in het programma van eisen voor de gewenste CRM-oplossing.

Aanbestedingsplichtig. Het bovenstaande aangevuld met het opstellen van de aanbestedingsstrategie:.

2.2) Selectie: marktverkenning en longlist

 • hoe ziet, op basis van de gedefinieerde uitgangspunten, de CRM-markt eruit?
 • bepaling en het opstellen van een longlist van mogelijke CRM-systemen en implementatiepartner(s)
 • de Request For Proposal (RFP) in de markt zetten voor de longlist; Een korte vragenlijst met de visie op het vraagstuk en het commitment om mee te dingen

Resultaat? Een gedragen longlist met mogelijke CRM partners vanuit een eerste verkenning middels de RFP.

Aanbestedingsplichtig. Het bovenstaande aangevuld met een Publicatie op Tenderned en een marktconsultatie.

2.3) Shortlist en selectie

 • op basis van de beantwoording van de RFP, bepaling van de shortlist
 • request for quotation (RFQ), marktuitvraag met het programma van eisen voor de shortlist
 • de partijen met de winnende offertes uitnodigen voor een presentatie en proof of concept (POC)

Beoordeling op basis van het geheel van de offerte, presentatie en proof of concept 

Selectie en contractering. Conform de gestelde uitgangspunten, contractering van de CRM vendor en of implementatie partner.

Resultaat? Via de shortlist een gedragen keuze voor een gedragen CRM-oplossing.

Aanbestedingsplichtig, Het bovenstaande aangevuld met de voorlopige gunning en verificatie gesprek.

 

3) Investering

EdwinBest.nl pakketselectie is er een drietal varianten. Ongeacht de gekozen variant, de aanpak is altijd gericht op een betrokken organisatie ontwikkeling op basis van proces, people en technologie.

 • light. Een beperkt traject voor de investering van € 6.000,=. Speciaal voor ondernemingen met een kleinere omvang en beperkte complexiteit
 • volledig. Een volledig traject voor de investering van € 10.000,=. Speciaal voor ondernemingen met een grotere omvang en meer complexiteit.
 • uitgebreid. Een uitgebreid traject voor de investering van € 14.000,=. Speciaal voor ondernemingen met een grote omvang en een grote mate van complexiteit.

Genoemde bedragen zijn all in, maar exclusief BTW. Inclusief voorbereiding en projectmanagement.

4) Conclusie en meer weer weten.

Succesvol de juiste technologie kiezen is “1”. De adoptie van de nieuwe manier van werken met een nieuw systeem is “2”. Een succesvolle CRM invoering en doorvoering start met een gedegen CRM selectietraject met aandacht voor zowel de juiste technologie als de adoptie. Al tijdens het CRM selectietraject voorgesorteerd op de verandering met de invoering en doorvoering. 

Invoering en doorvoering

Na de fase van selectie en contractering, volgt de fase van de invoering van de CRM oplossing.  EdwinBest.nl kan u ook hierbij van dienst zijn. Zie voor meer informatie: 

CRM Implementatie

 

Meer weten:

 

Contact

Over EdwinBest.nl

Ik begeleid ondernemers met de transformatie naar succesvol klantgericht ondernemen. Dit doe ik door CRM in lijn met Customer experience (Cx) te brengen voor betrokken medewerkers en klanten. Het effect? Een flexibele organisatie waar de klant en medewerker centraal staan in alle facetten van de bedrijfsvoering. Afhankelijk van de context en vraagstelling variëren de trajecten van totaalprojecten (van strategie tot en met de implementatie) tot deelprojecten (een groeisessie, selectie van een CRM-oplossing).

Vertrouwd door

Edwin Best CRM & CX Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte.


  The Best CRM management boek

  Succesvol klantgericht ondernemen.

  Sinds 1 oktober 2009 realiseer ik samen met klanten & business partners projecten en adviestrajecten op het vlak van CRM, customer experience en klantgericht ondernemen.

  De opgedane ervaringen aangevuld met de meest recente trends & ontwikkelingen heb ik vertaald in mijn in 2019 uitgebrachte management boek.

  Klik een van de items voor meer informatie.