Uitgelicht Super Office CRMEen CRM systeem en CRM strategie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De CRM Visie & Strategie als het doel en het CRM systeem als het middel.

CRM systemen hebben in de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt: op het vlak van de user interface, connectiviteit, mobiliteit en sociale media. Deze ontwikkelingen lopen parallel met de opmars van respectievelijk het gebruik van smartphones, tablets en social media. De ontwikkelingen op het vlak van de User Interface is onbetwist het belangrijkste deel van de software vanuit eindgebruikers perspectief. Immers, hoe gebruiksvriendelijker de user interface des te krachtiger de software.

Ontwikkelingen die niet meer weg te denken zijn in de huidige wereld waarin centraal staan:

 

SuperOffice CRM?

De vereisten aan een CRM oplossing voor de invulling van een CRM strategie zijn vandaag de dag significant anders dan een paar jaar geleden. In deze uitgelicht Super Office CRM.

Gastblogger Hanc Dijkstra, Managing Partner bij Ans Group, neemt je mee met Super Office CRM.

Less or more

Al meer dan 25 jaar ontwikkelt het Noorse bedrijf SuperOffice CRM software. De sleutel tot succes van SuperOffice is niet moeilijk maken wat eenvoudig kan zijn en niet langzaam maken wat snel moet zijn. Eenvoud en snelheid dus om gebruikers te faciliteren op ieders vakgebied van marketing, verkoop en klantenservice.

Doorgaans bevat een CRM softwarepakket al gauw een berg aan functies, maar ook doorgaans heeft men deze niet of slechts kortstondig nodig en wordt het er vaak niet overzichtelijker op. Laat staan dat de gebruikersvriendelijkheid van een dergelijk CRM softwarepakket er door verbeterd.

In plaats dus van dat extra mogelijkheden in het pakket iets toevoegen, maakt het de werking als geheel en van hetgeen men echt nodig heeft lastig.

Waar komt toch die behoefte vandaan om zoveel mogelijk in een vragenlijst (RFI/RFP) te stoppen zodat CRM leveranciers over elkaar heen buitelen om punten te scoren? Het gevolg is namelijk dat alles dat we willen vereist dat de informatie die daartoe nodig is in het systeem wordt ingevoerd. We willen analyses doen en dus is er ook nogal wat informatie nodig. De bottleneck komt precies hier om de hoek kijken. Wie gaat al die informatie verzamelen en invoeren? De verkoopafdeling, de servicemonteurs, de consultants? Niet bepaald mensen die het op hebben met administrative werkzaamheden. Het risico is dat het CRM systeem slecht bijgehouden wordt waardoor onbetrouwbare en niet actuele data ontstaat. Dat zelfs de basiswerking in gevaar komt en de acceptatie eveneens.

Hoe u met een systeem gaat werken, hoe het in uw organisatie wordt ingericht en ingevoerd en welke specieke aandachtsgebieden er juist voor uw organisatie zijn, daar moet naar mijn idee de nadruk liggen. Hebben we echt alle functionaliteit nodig om ons bedrijfsproces aan te sturen en te managen?

Een goed CRM-systeem ondersteunt uw organisatie in haar dagelijkse operatie van leads, prospects, klanten, leveranciers, derden etc. Dit moet op een manier worden ingericht waarbij men het leuk vindt en het nut ervan inziet om met dergelijke software te werken.

Daar waar andere CRM leveranciers met elkaar concurreren op basis van een keur aan functies en nice features streeft SuperOffice al jarenlang naar eenvoud. Wat SuperOffice doet is kijken naar de eindgebruiker. Ze ontwikkelen makkelijke intuïtieve CRM software voor business to business processen. De eenvoud straalt ervan af. SuperOffice noemt dit juist hun kracht.

Wat SuperOffice dus niet doet is functionaliteit tot in het oneindige toevoegen omdat daar wellicht behoefte aan is. Wat SuperOffice wel doet is mee gaan in de technologische ontwikkelingen van deze tijd.

Anticipatie op de veranderende wereld.

De wereld verandert namelijk erg snel. Concurrentie is via een muisklik erg dichtbij. Dat ervaren gebruikers van SuperOffice aan den lijve. Concurrentie kan moordend worden door de wereldeconomie. En dan is de noodzaak om beter te (leren) verkopen, gecombineerd met de noodzaak om meer inzicht in het koop- en besluitproces van de klant te krijgen één van de drijfveren om een CRM software pakket aan te schaffen of te herijken.

Stroomlijning moet worden gecombineerd met het zoeken naar potentiële bedrijfsmogelijkheden op het gebied van marketing, verkoop en klantenservice.
In marketing gaat het er om hoe bedrijven nieuwe klanten hun producten en diensten aanbieden en hoe ze bestaande klanten aanvullende producten en diensten aanbieden. Het doel is om het verkoopteam nieuwe omzetmogelijkheden te bieden. De hedendaagse markt vereist meer doelgerichte en meer frequente marktactiviteiten die beter zijn afgestemd op de verschillende klant- en prospectsegmenten.

Andere eisen worden gesteld aan beschikbaarheid, flexibiliteit. We werken niet langer alleen met MS Office. We brengen ook onze eigen devices mee en willen daar op werken. Ook werken we allang niet meer op één vaste plek op kantoor. Dat zijn ontwikkelingen waar je als CRM leverancier in tegemoet moet komen.

Ondanks dat ik pleit voor ‘less is more’ is het natuurlijk zaak dat u een aantal essentiële apecten wel kunt doen en dat vooral de sturing op kritische succesfactoren mogelijk wordt gemaakt.
De bedrijven die gebruikmaken van SuperOffice hebben de manier waarop ze hun producten en diensten aanbieden aan de continu veranderende markt veranderd. De medewerkers en hun werkwijze zijn veranderd, zodat men op andere manieren kan communiceren en werken met prospects, klanten en partners.

Natuurlijk is de SuperOffice software ook veranderd, zodat deze een effectief hulpmiddel blijft dat aan de veranderende zakelijke behoeften van haar gebruikers voldoet.

Meer weten?