Een CRM systeem en strategie voor klantgericht ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De CRM visie & strategie als het doel en het CRM systeem als het middel. 

CRM systemen hebben in de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt: op het vlak van de user interface, connectiviteit, mobiliteit en sociale media. Deze ontwikkelingen lopen parallel met de opmars van respectievelijk het gebruik van smartphones & tablets, social media en big data. De ontwikkelingen op het vlak van de user interface is onbetwist het belangrijkste deel van de software vanuit eindgebruikers perspectief. Immers, hoe gebruiksvriendelijker de user interface des te krachtiger de software.

Ontwikkelingen die niet meer weg te denken zijn in de huidige wereld waarin centraal staan:

Teamleader CRM.

In deze uitgelicht Teamleader CRM. Teamleader CRM is een relatief jonge speler, de organisatie is opgericht in België in 2012. Teamleader CRM is sterk groeiend, vandaag de dag:

 • werken er #170 mensen.
 • zijn er #7.000 klanten in Europa waarvan #2.000 in Nederland. Nagenoeg alleen MKB bedrijven. Het gemiddeld aantal users representeert een mooie mix van klanten in het klein en midden bedrijf.

Teamleader is ontstaan vanuit klantfeedback. De oprichters hadden in hun studententijd een eigen webdesign buro. Dit ging goed, maar klanten wilden meer. Op het moment dat er gevraagd werd een projectmanagement tool te maken voor een website, realiseerden de mannen zich dat het MKB veel meer nodig heeft dan alleen een goed werkende website. Teamleader is gegroeid vanuit een customer-centric filosofie. De CRM-module bijvoorbeeld, het kloppende hart van de tool, is vanaf het begin gebouwd op basis van klant feedback.

Propositie Teamleader CRM.

Ik zie dat MKB ondernemers die overwegen om een CRM oplossing te gaan invoeren, steeds vaker Teamleader CRM op hun ” lijstje” hebben staan met mogelijke CRM aanbieders.

De propositie van Teamleader luidt: CRM & sales, projectmanagement en facturatie in één online tool. Work Smarter.

Ik heb in de afgelopen periode Teamleader zelf uitvoerig onder de loep genomen. Mijn conclusie: Teamleader biedt vooral functionaliteiten in de “breedte”. De CRM functionaliteiten zijn, ten opzichte van andere CRM oplossingen, relatief beperkt. “Breedte”, functionaliteiten zijn:

 • Het kloppend hart: CRM systeem
 • Online agenda
 • Digitaal factureren (aanvullende module)
 • Projectmanagement (aanvullende module)
 • Support ticket (aanvullende module)
 • Urenregistratie
 • VoIP bellen

Hiermee ligt op het eerste gezicht een vergelijk met ZohoCRM>> voor de hand. Zoho biedt immers ook een complete suite inclusief CRM. Echter de CRM oplossing van Zoho gaat verder, ZohoCRM wordt ook gerankt door Gartner in haar magic kwadranten. Zo biedt ZohoCRM (afhankelijk van welke versie) ondermeer workflows, forecasting, uitgebreidere mogelijkheden met custom fields & custom modules en diepergaande functionaliteiten op onderdelen. Doordat de CRM functionaliteiten verder gaan is ZohoCRM, in vergelijk met Teamleader, complexer om te implementeren en om mee te werken.

Teamleader is ook net wat gunstiger geprijsd dan Zoho, afhankelijk van de gekozen Zoho versie. Prijzen Teamleader voor 10 gebruikers: € 1.260,= per jaar voor alleen CRM en € 2.760,= per jaar voor CRM inclusief Facturatie, Projecten en Support tickets. Een overzichtelijk licentiemodel. Bron, Teamleader website 14 november 2017. Prijzen op jaarbasis en exclusief BTW. 

Kortom, Teamleader biedt een complete MKB business suite voor gunstige en transparante tarieven. Daar staan dan wel relatief eenvoudige CRM functionaliteiten tegenover en beperkte mogelijkheden om aanpassingen te doen. Gelijkertijd kan dit ook weer een kracht zijn, ” less is more”.

Functionaliteiten Teamleader CRM

Openingsscherm Teamleader

Afbeelding. Het openingsscherm, in dit voorbeeld met alle modules.

CRM

Het kloppend hart. De meeste CRM oplossingen hebben een 1:n relatie voor organisaties en personen. Per organisatie zijn de gerelateerde contactpersonen vast te leggen en vice versa: vanuit het aanmaken van een contactpersoon is de organisatie te selecteren. Teamleader CRM kent deze relatie niet, personen staan los van organisaties.

Wel is het mogelijk om aan organisaties contactpersonen te relateren, ongeacht of deze wel of niet hierbij werkzaam zijn. De gerelateerde informatie zie je weer terug bij de informatie van een contactpersoon.

Teamleader CRM

Afbeelding. Relateren van personen aan een organisatie. Fictieve demo data.

Deze opzet maakt CRM eenvoudiger. Als nadeel, de adresinformatie van een organisatie komt niet mee bij de persoon als je deze relateert dan wel aanmaakt vanuit een organisatie.

Deze opzet zal in die situaties met klanten met overwegend een kleine DMU prima werken. Wil je meer structuur in contactpersonen en organisaties (denk aan bedrijfsonderdelen, afdelingen) aanbrengen, dan zijn de mogelijkheden beperkt.

Deals

De opportunity module van Teamleader. Ook weer snel en eenvoudig te gebruiken. Zo is een offerte (in PDF) zo gemaakt:

Teamleader CRM deals

Afbeelding. Deals module van Teamleader. In rood omcirkelt, een aangemaakte offerte.

De offerte template is beperkt qua mogelijkheden. Een offerte kan digitaal ondertekend worden met Cloudsign. De in een offerte gebruikte artikelen hebben tenslotte een koppeling met Exact Grootboek.

De fasen van een lead zijn eenvoudig aanpasbaar, voorbeeld: toevoeging van de fase “onderhandeling”.

Teamleader CRM, fasen deals

Afbeelding. Deelfases van een deal.

Per deelfase wordt er vastgelegd na hoeveel tijd er aandacht benodigd is. Dit is zichtbaar in het overzicht met deals, degene waarvan de tijd verstreken is kleuren blauw (actie) of rood (over tijd).

Overige modules

 • Planning. Is een deal binnen, dan volgt de projectfase. Inclusief een Gannt chart.
 • Facturatie. Direct vanuit CRM factureren, dit in plaats vanuit het financiële pakket. Kan ik voorkomende situaties handig zijn, facturatie op basis van de data in CRM.
 • Ticket en timesheets. Registratie van de gewerkte uren aan een project.

Integraties

Teamplayer biedt een zeer uitgebreid scala aan integraties. Waaronder:

 • Agenda: Office, Exchange, Google
 • Bestanden beheren: Dropbox en Google drive
 • Betalingen
 • Boekhouding:  waaronder Exact, Twinfield en Yuki
 • Chat
 • Contactbeheer: LinkedIn (alleen naam toe te voegen vanuit LinkedIn wegens privacy), Google contacts
 • Dashboard
 • E-mailmarketing: Mailchimp
 • E-mailtracking
 • Exporteren
 • Financiële gegevens
 • Kvk koppeling
 • Sociale media
 • Timetracking
 • VoIP
 • Web2lead

Deze integraties zijn per gebruiker instelbaar vanuit zijn of haar profiel.

Conclusie

Teamleader heeft sterke kanten (eenvoud, kosten & licentiemodel, breedte van de oplossing) en minder sterke kanten (beperkingen in CRM functionaliteiten en in aanpasbaarheid.) Met (de vele) integraties met derde pakketten zijn beperkingen weer voor een gedeelte op te lossen. Zo biedt Teamleader bijvoorbeeld geen mass emailing, wel een koppeling met Mailchimp.

Waarbij CRM oplossingen al gauw redelijk complex zijn om in te richten en om mee te werken, is het credo van Teamleader eenvoud.

Het mooie is uiteindelijk dat Teamleader een eigen, unieke, plek heeft op de CRM markt. Een markt met een breed aanbod aan uiteenlopende CRM oplossingen. Waarbij iedere aanbieder:

 1. een eigen “DNA” heeft. Teamleader, op basis van klanten feedback een oplossing ontwikkelen voor het MKB. Een eenvoudig te gebruiken oplossing.
 2. functionaliteiten biedt. Teamleader, de breedte van de oplossing. De (on)mogelijkheden met CRM. Less is more.

Welk CRM pakket nu aan te schaffen? Kijk kritisch naar de behoeften en laat dat leidend zijn voor de te maken keuzes. Welk DNA dient de  aanbieder te hebben. Wat zijn de gewenste functionaliteiten, juist een geavanceerde oplossing of een meer eenvoudige oplossing. De mogelijkheden voor koppelingen etc. Ik zet hiertoe in:  CRM pakket selectietrajecten toe >>

Meer weten?