.…Verrassende Verbindingen

Post “verrassende verbindingen” van gastblogger Ronald Schouten.

Een persoonlijke kijk en visie om met persoonlijk leiderschap klantgericht gedrag te realiseren.

V.V.V.: Verleiden, Verrassen en Verbinding.

ronaldAl jaren verwonder ik mij over de vele verleidingen die het pad van u en mij kruisen. En wat maakt het nu dat we de ene verleiding gewoon aan ons voorbij laten gaan en de andere verleiding niet kunnen weerstaan? Al geruime tijd ben ik met een zoektocht bezig om er voor mijzelf een antwoord op te krijgen. Ik heb echter gemerkt dat het een bijzondere tocht is waar, ogenschijnlijk, geen einde aan lijkt te komen. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor heel veel andere bewoners van onze planeet.

Maar, laat ik mij in dit artikeltje even beperken tot de ‘zakelijke verleidingen’ die op ons pad komen. Want hoe kunnen we er nu voor zorgen dat u uw diensten of producten aan de man kunt brengen zoals u dat simpelweg voor ogen heeft of had?

Jaren geleden begon ik, toen ik het grootste hotel van Zeeland ging bouwen en exploiteren, met een heel simpel door mijzelf bedacht model van start: het VVV-model.

  • Verleiden. Hoe kan ik mijn klanten (gek genoeg heten ze in de horeca gasten) Verleiden om naar Zeeland te komen?
  • Verrassen. Hoe kan ik ze vervolgens Verrassen met al hetgeen we te bieden hebben en ze dag op dag een nieuwe beleving te laten ervaren?
  • Verbinding. Hoe kan ik vervolgens belevenissen laten leiden tot (h)echte Verbindingen zodat men positief gaat rondpraten en / of gaat terugkomen?

Drie ogenschijnlijk eenvoudige woorden met een V, maar die een enorme impact hadden op de keuze’s die mijn collega’s en ik dagelijks moesten maken.

Want Verleidingen en Verrassende Verbindingen zijn vaak de basis voor de (impactvolle) keuzes die u als persoon of team maakt. Keuzes die leiden tot wel of geen succes of juist tot ervaringen die u van tevoren nooit had voorzien. Geen besluit nemen is ook een keuze: een keuze van stilstaan! Wat mij betreft gaat het bij Verleiden dus om persoonlijk leiderschap. Leiding geven aan jezelf, je emoties, je gevoelens en je ambities.

Ik ben van mening dat resultaten alleen veranderen als je je persoonlijk leiderschap verandert door wegen te  bewandelen die uitdagen tot vernieuwing en nieuwe ervaringen. Daarnaast ben ik van mening dat je het verschil maakt op de plek waar ‘je staat / bent’. Het is de kunst om je eigen model of methodiek te vinden op basis van inzichten, ervaringen en filosofieën. Al datgeen tezamen te brengen om een een doorbraak te realiseren in het denken en doen. En dat begint met:

een keuze maken, in beweging komen en het maken van een verrassende verbinding. De verleiding om te zetten in een daad. Want met alleen dromen en denken kom je nog niet tot doen.

Verrassende verbindingen met anderen (klanten, gasten, ambassadeurs, fan’s, concurrenten, leveranciers, business-partners, collega’s, specialisten, etc.) zijn nu eenmaal nodig om uw product of dienst ‘aan de man te (blijven) brengen’. En dus moeten we terug naar de vraag hoe u ze kunt verleiden om voor u(w organisatie) te kiezen? Het is een proces waar geen einde aan komt. Want op het moment dat u denkt ‘het ei van columbus’ gevonden te hebben om uw klanten aan u te (ver)binden, komt er weer iets op uw pad waardoor uw klanten toch niet zo trouw bleken te zijn dan u had gedacht.

CRM en Big data

Big data is een voorbeeld van zo’n toverwoord waarmee we nu denken om, alles en iedereen, te kunnen verleiden en inzicht te hebben op welk moment uw klant(en) voor u gaat kiezen of juist op het punt staat afscheid van u(w organisatie) te gaan nemen.

MKB-ers maken nog weinig gebruik van big data, de oneindige schat aan digitale gegevens die ons ter beschikking staat. Dat snap ik, want het is ook vaak nog ingewikkeld en nu nog een gebied voor echte specialisten.

Wilt u echter graag uw klanten blijven verleiden en verrassen, dan is het toch wel handig als u weet waaraan uw klanten behoefte hebben; of juist geen behoefte hebben. Al tientallen jaren geleden heeft men hiertoe CRM systemen ontwikkeld. Software die u en uw collegae in staat stellen uitstekend in te spelen op de situatie en wensen van uw klant(en). Maar, daar moet u wel wat voor doen. Het is zoiets als brandstof in de tank van uw auto of motor doen. Als u niet zo nu en dan naar een benzinepomp rijdt om uw tank vol te gooien komt u vanzelf stil te staan. Maar als u de verkeerde brandstof tankt, komt u ook niet ver. Het meest vreemde is, dat  iedereen dit ‘benzine voorbeeld snapt’, maar waarom snapt men dan niet dat het vastleggen van belangrijke klantinformatie net zo belangrijk is als het regelmatig tanken van (de juiste) brandstof?

Het antwoord: het gemis aan ver(nieuwende)-leiders!

Want, CRM is niet alleen een mooi stukje software en een handige tool. CRM is ook een filosofie. Het is iets waarin je (als leider) eerst in moet geloven, dan in moet investeren om er vervolgens plezier en rendement van te kunnen hebben. En dat kan alleen als het een werkmethodiek wordt die ingebed is in het dagelijks werk.

In feite is het ook een soort testcase of uw organisatie wel Big Data Ready is. Want als CRM iets is wat in uw organisatie weinig draagvlak kent, dan is er een grote kans dat ook de Big Data informatie u weinig toekomst zal gaan bieden. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u geen CRM systeem of Big Data informatie nodig heeft, omdat uw klanten vanzelf naar u toekomen……

CRM adoptie en voorbeeldgedrag

“Waarom doen onze medewerkers niet gewoon wat ze zouden moeten doen en gebruiken ze de IT-systemen niet waarvoor ze bedoeld zijn!”, is een vraag die vaak aan ons gesteld wordt. En de achterliggende vraag is: “waarom wordt er dus zoveel geld over de balk gegooid terwijl dit met de inzet van de juiste tools en kennis er veel geld bespaard kan worden”.

Het antwoord is simpel: omdat mensen niet doen wat ze zeggen te zullen doen, ze doen wat hun managers (met verkeerd voorbeeldgedrag) doen!

De druk op medewerkers en teams neemt toe. Medewerkers / teams moeten meer met minder presteren. Er is steeds minder tijd voor teamontwikkeling, medewerkers wisselen sneller dan ooit van functie, zijn vaak lid van meerdere teams tegelijkertijd en werken niet alleen meer fysiek samen, maar ook online.

Aanpassen aan de veranderende omgeving

Kunnen medewerkers/ teams zich steeds snel genoeg aanpassen aan een steeds sneller veranderende en vernieuwende omgeving?

CRM adoptie en Voorbeeld gedrag

Waarin het naast winst maken ook (ineens) over waarde toevoegen en duurzaamheid gaat. Waarin nieuwe diensten en producten in de economie 4.0 steeds vaker in co-creatie tot stand komen?

Om nog effectief samen te werken in teams en / of met business partners is het nodig om eens te toetsen of uw (leiderschaps) visie hieromtrent nog voldoet. Het gaat namelijk niet om de structuur die ervoor zorgt dat uw ambities waargemaakt worden. Het is de cultuur binnen uw team(s) die de echte versnellers of vertragers zijn. Want heus, de meeste CRM systeem zijn uitstekende tools om uw klanten zodanig te kunnen bedienen dat ze Fan van u(w organisatie) worden of blijven. Het is de cultuur die ervoor zorgt of uw systemen ook echt (gaan) werken. En het is de ver(nieuwende)-leider die continue bezig is met in te spelen op de steeds sneller veranderende omgeving.

Het realiseren van ambities

Zou u meer willen weten of uw medewerkers voldoen aan de eisen van teams voor de toekomst? Of zou u binnen 24 uur de vertragers binnen of organisatie omgebogen willen hebben naar versnellers? Zou u uw CRM systeem willen gaan gebruiken waarvoor het bedoeld is? Of zou u gewoon eens willen sparren over uw toekomst plannen, uw foto van de toekomst?

Aanpassen aan veranderde omgeving

Al geruime tijd werken The Best CRM en Ver-Leiders samen om de ambities van teams en/of organisaties te helpen realiseren. De professionals van ver(nieuwende)-leiders houden zich al tientallen jaren bezig met het duurzaam ontwikkelen van (gedrag van) mensen binnen organisaties. Niet met langdurige sessies of dikke rapporten, maar met kortstondige interventies en een action learning aanpak. Op maat, dat wel. Want iedere situatie en organisatie is uniek. Daarbij durven wij ons te committeren aan een resultaatafspraak. U ook?

Wilt u zichzelf eens verleiden tot een vrijblijvend maar verrassend gesprek met ons of wilt u meer weten over wat onze co-creatie voor u kan betekenen, neem dan contact op met ondergetekende of met Edwin Best van The Best CRM.

Wij kijken uit naar een gesprek met u.

Met enthousiaste groet,

Ronald Schouten, Realisatiecoach

Meer weten?